February 10, 2008

جشنواره3

امروز کنعان رو دیدم که به نظرم ضعیف بود و خیلی معمولی(آذر جان شرمنده) و تنها دو بار زندگی می کنیم که به نظرم خوب بود البته اگه از تدوینش بگذریم چون این غیر خطی کردن هیچ کمکی به بهتر کردن داستان نکرده بود
تا این جا جایزه هیئت غولانه در بخش سودای سیمرغ به فیلم "به همین سادگی" و در بخش اولین فیلم بلند به فیلم " تنها دو بار زندگی می کنیم" تعلق می گیره.
همین

2 comments:

یاسمن said...

خوش به حالت من هیچکدومو ندیدم...

کیوان said...

کلیدر رو بخون. از من به تو نصیحت. من یه بار تا وسط جلد دو رفتم و بی خیال شدم. دفعه دوم ولی تا آخر رفتم و اصلاً پشیمون نیستم. بهتر از چیزیه که از جلد اول و دومش به نظر میاد.