October 21, 2008

زندگی شهری

پله ها را یورتمه می روند، زباله هایشان را توی حیاط، جوی آب،پیاده رو و هر جا که دستشان برسد می ریزند. بچه هایشان صبح تا شب به هم فحش و ناسزا می گویند، داد می زنند و صدایشان تا آن سر کوچه می رود. نصفه شب ها درها را به هم می کوبند و همه آپارتمان نشین هستند. همه دکتر و مهندس هستند. هیچ کدام موبایل فروش یا بی فرهنگ نیستند و این ها مشتی از نمونه کارهایشان است
همه از خانواده های اصیل هستند و ادعایشان گوش فلک را کر کرده
این است زندگی شهری

3 comments:

ياسمن said...

چي ميشه گفت جز تاسف

.:ALITAJADOD:. said...

موبایل فروش حالا چرا !؟ :))

Shahrzad said...

واسه این که صابخونه شون ادعا می کنه که موبایل فروش اومد ندادم گفتم بدم به یکی که تحصیل کرده باشه!! نمی دونم ولی مثل این که مردم فکر می کنن فرهنگ داشتن ربطی به مهندس بودن داره
نمی دونن که نداره