March 22, 2014

آبی

امان از وقتی که آسمان شهری را دوست بداری و زمین‌اش را نه

3 comments:

مرزنشین said...

یه جور به اصطلاح حس تبعیض آسمانی

blog said...

بیشتر حس تبعیض زمینی که آسمانش دوست داشتنی باشد و زمینش نه

Alireza K.d.v. said...

"همونی که تو فیلم بود"؟