September 25, 2007

عبور

نرم نرم تغییر می کند طوری که حضورش را داد نزند. آهسته آهسته می آید و می نشیند و ناگهان می فهمی که سه ماه دیگر گذشت. پاییز آمده ، این را از سرمای امروز صبح فهمیدم

2 comments:

baroon said...

nemidoonam in paeez che seri dare ke har vaght mirese man hame chizaii ke sale pish dashtamo az dast dadam

مهدی said...

خيلی ساده اومد و رفت و چه کسايي که باهاش رفتند
خاطره هاش فقط موند