October 28, 2009

شاعر خیابان ولی عصر

فکر می کنم اگر فرامرز در این روزهای طولانی ماه آخر بهار که هنوز تمام نشده پیش ما بود چه شعری می سرود؟
کجایی؟

3 comments:

میم said...

شاید از زنگ باهار ولی عصر خب

ياسمن said...

فرامرز اصلانيه ديگه؟منظورت

Shahrzad said...

نه یاسمن جان منظورم فرامرز دیگه ای یه
فرامرزی که خیلی از دوستام می شناسنش و می دونن منظورم از شاعر خیابان ولی عصر کیه