May 14, 2013

سبب

بیست و پنجم اردیبهشت روزی است که به دنیا آمده ای.‌‏ شاید روزی این جا را ببینی شاید هم هیچ وقت.‏

تولدت مبارک
همین

No comments: