March 22, 2013

پارادوکس

آدمی وطنش را
وطنش را اصلا کی کجا
زندگی: تنهایی تنهایی تنهایی
زندگی به شیوه قدیم: تنهایی ازدواج تنهایی بچه تنهایی خانواده تنهایی
زندگی به شیوه مدرن: تنهایی پارتنر تنهایی دوست تنهایی کافه تنهایی سینما تنهایی
کوفت و درد همیشه تنهایی

اگر خدایی بوده باشد که چیزی از روح/عصاره/هر چی خود بر کالبد آدمی دمیده باشد، همین تنهایی است، همیشه و همه جا

2 comments:

Anonymous said...

فاجعه این نیست که آدمی تنها باشد... فاجعه این است که آدمی را توان تنها ماندن نباشد...
آلبر کامو

Anonymous said...

چقدر زود گم می شوی
در تنهایی خودت
چقدر زود تنها می شوم
در خیال خودم
چقدر این همه "زود" به سراغم می آید
و چقدر دیر می رود این همه زود
از تو فقط ندیدنت سهم من بود...