March 4, 2007

بازی سیاست

با چه کسانی طرف هستیم؟
یکی از هوشمندی های حکوت این است که همیشه به قول خودمونی حرف توی حرف می آورد. به نظر می رسد شهرام جزایری عددی نیست که بتواند به تنهایی دست به چنین کاری بزند. ایدهء بعضی از دوستان در مورد هوشمندی ایشان و سر کار گذاشتن حکومت و قوه قضاییه ایدهء خامی بیش نیست.
برای تغییر جهت نگرانی های مردم و سرگرم کردن آن ها ولو برای مدتی کوتاه و منحرف کردن افکار عمومی از سمتی که فشار زیادی روی آن هست به سمتی دیگر چه کاری بهتر از پرداختن به چنین داستانی؟
الان همهء حرف ها یک سرش برمی گردد به جزایری و انرژی هسته ای و وضعیت بغرنج ایران برای مدتی فراموش شده. کسی از حمله به ایران حرف حرف نمی زند و این یعنی موفقیت در خدعه و نیرنگ

4 comments:

Elmira said...

man nemidoonam ki tooneste fekr kone kasi ke hokmesh azadi e, mizare farar mikone az zendan! kheyli tablo e ke fararish midan ke sedaye mardom babate hokme azadi dar nayad!!!

Anonymous said...

ای کاش ببخشیش...

Anonymous said...

ای کاش ببخشیش...

Anonymous said...

به نظر من جنگ هم حرف و بهانه است. ما مشکلات واضح تر و عمومی تری داریم که از پس آنها بر نمی اییم. مگر جلسات مجلس را نمیبینید که در بودجه سال اینده در مانده اند.