August 14, 2007

ابتذال یا تبعیض رسمی

خوب ظاهرا صدا و سیمایی ها لهجهء وطنی برای تمسخر وطنزهای دوزاری شان کم آورده اند که این بار گیر داده اند به لهجهء شیرین افغانی هایی که معلوم نیست در این مملکت ظاهرا برادر و هم زبان و در واقع دشمن چه باید بکنند!
خوب اگر ایده ندارید مگر مجبورید سریال های صد من یک غاز بسازید و به خورد ملت بدهید و در آن هر چیزی را مسخره بکنید؟ اگر وقت مردم برایتان ارزشمند نیست برای خودتان هم ارزشی قایل نیستید؟
از آقای صحت که در روزنامه ها پاورقی می نویسند و ادای روشن فکری در می آورند بعید است که چنین کار هرزه و باطلی را کارگردانی کنند( فکر کنم نویسنده اش خود ایشان باشند. به جز یکی دو قسمت نصفه نیمه چیزی از این سریال مزخرف بیش تر ندیده ام)

2 comments:

فرزانه said...

ای بابا شهرزاد جان اگه به لهجه ی شیرین افغانی نخندیم پس به چی بخندیم ؟

ماکان said...

طنز که خیلی وقته در سیما نداریم..... ولی خوب هنوز هجو هم نشده... هزل چیز یدی هم نیست برای خندوندن عامه مردم!