May 23, 2009

گوگل را از ما نگیر

خوب نمردیم و دیدیم که فیس بوک دوباره فیلتر شد. این هم از پیش بینی همان موقع من که دم انتخابات فیلتر بازی ها شروع می شود

1 comment:

Anonymous said...

سلام
میتونید به جای http از https استفاده کنید و وارد facebook بشید