February 16, 2015

سبز

۲۵ بهمن لابه‌لای وسایلم یک مچ‌بند سبز نو پیدا می‌کنم. مچ‌بند قدیمی‌ام را با نو عوض می‌کنم.
و الان Rosewater دیده و اشک می‌ریزم
...

No comments: