October 18, 2007

چهار پاره

کوارتت رو دیدم بعد از دو روز توی صف ایستادن. آن هم فقط با یک بلیط. یعنی به دوستم نرسید.
اول از همه فهمیدم که با این همه لافی که می زنیم در مورد فرهنگ و پیشینه و این ها، قد ارزن هم فرهنگ نداریم. چه از لحاظ صف ایستادن و به هزار دوز و کلک بلیط گرفتن و چه از لحاظ دیدن نمایش. نمی دانم چه چیزی در روایت یک قتل می تواند خنده دار باشد که جماعت فرهنگی از شنیدن آن زیر خنده بزنند و صدای قهقهه شان سالن را بردارد.
و اما در مورد نمایش مثل کارهای دیگری که از این گروه دیده بودم خیلی خوب بود. خصوصا بازی ها به ترتیب حسن معجونی و بعد باران کوثری و اتیلا پسیانی. در مورد نمایش هم به نظرم آمد اگر با تغییر هر فصل کاراکترها جای خود را به دیگری می دادند خیلی بهتر بود چرا که این طوری هر چهار هنرپیشه را می شد بدون واسطه دید.
از آذرِ آذرستان هم تشکر می کنم که با نوشته اش باعث شد بعد از مدت ها باز هم بروم تئاتر

2 comments:

Anonymous said...

سلام هموطن ایرانی. آدینه‌ به خیر.
سایت یاهو که من و شما عضو آن هستیم و در آن ایمیل داریم، اخیراً نام کشورمان ایران را از لیست کشورهای خود در صفحه‌ی ثبت نام حذف کرده. اگر حاضر نیستید این ننگ را بپذیرید که بعد از نام افغانستان و اندونزی و منطقه‌ی عرب‌نشین بیطرف بین عراق و عربستان، نام ایران شما در لیست نباشد، با لینک دادن به سایت http://helloyahoo.net از طریق کلیدواژه‌ی Yahoo mail به عمل کردن بمب گوگلی علیه این سایت کمک کنید! متشکرم

Anonymous said...

متشکرم شهرزاد جان. ما که عددی نیستیم
آذر