October 14, 2007

باد می وزد
و شب خود را به پنجره سنجاق می کند
تو باران می شوی
و بر دشت می چکی

پای من در گل می ماند
وقتی که بخواهم از تو بگویم
شعر سکته می کند
و من هم

2 comments:

Lafcadio said...

delam vaaseye sheraat, va lahne khoondanet ye zarre shode...

ياسمن said...

واي خيلي قشنگ بود خيلي