June 29, 2010

امنیت ملی

یکی بعد از شش ماه هنوز توهم دارد و از سایه خودش هم می ترسد‏
آن دیگری می رود کلاس های روان درمانی
یکی می رود تا دچار نشود تا دچار نشویم
.
.
.
آخری می گوید در انتخاب زندگی و رشته اشتباه کرده بهتر بود راننده ترانزیت می شد، این جوری هم می توانست کتاب بخواند، هم موسیقی گوش کند و هم دنیا را بگردد

آن جا چه می کنید با بهترین جوانان یا بدترین جوانان این مملکت، فرقی نمی کند، چه بلایی سرشان می آورید که این گونه به خود می پیچند و می مانند و رسوب می کنند
چه چیزی را درست می کنید؟

3 comments:

Lafcadio said...

...دردم گرفت

فرضيه هاي گستاخانه said...

هميشه اينجور مواقع مي گويم، پايدار تا پاي دار !

س ع said...

دشمنان ملت ما كه بعد از كودتاي 28 مرداد مانند زالو به ايران چسبيده اند گمان نمي كنم از بالندگي جوانان ما خوشحال باشند پس بايد كاري كنند و اين ...