April 18, 2007

مثلث هم مثلث های قدیم

یک ضلع مثلث تا چند روز دیگر می رود لندن
مثلث با دو ضلع دیده بودید؟

3 comments:

yasi said...

:)

padideh said...

من دايره رو بيشتر از همه دوست دارم

شهرزاد said...

ندیدم ولی حتم دارم خیلی بده!