May 3, 2008

توهم

آیا شهروند امروز هم به زودی به درد پلمپ شدن دچار خواهد شد؟
مطالب هفته پیش رو که می خوندم و نحوهء چینش مطالب پشت سر هم رو به این فکر کردم که در این یکی کی قراره بسته بشه

1 comment:

sdrsd said...

شما اگه دقت کنی می بینی همون صفحات اول عکس «سفر "باشکوه" مقام "معظم" رهبری به شیراز» موجود است، و تا وقتی این حزم اندیشی ها هست اون "کِی" نمی رسه