March 7, 2006

تفاوت!

سال ها پیش ,سر یکی از کلاس ها استاد به یکی از پسرها توهین کرد. پسر رفت بیرون. چند نفر دیگر هم پشت سر او رفتند و کم کم کلاس خالی شد و به جز دو سه نفر کسی در کلاس نماند. بحث به آموزش کشید. مسئول آموزش می گفت حالا گیرم که پسرها به طرفداری از دوستشان آمده اند بیرون, شما دخترها برای چی آمدید؟ گفتم این جا بحث دختر و پسر نیست, بحث توهین به دانش جو است و او قبول نمی کرد و مدام حرف خودش را می زد.
کاش روز انسان داشتیم. نه این روزهایی که هی می خواهند همه چیز را طبقه بندی کنند
...

5 comments:

Anonymous said...

تا وقتی تفاوت حتی تو مسائلی مثل استاديوم رفتن وجود داره، چه برسه به مسائل ريشه ای ديگه ای مثل ارث و ديه و حق طلاق و خشونت خانگی و خيابانی و عدم برابری تو اکثر محيط های کاری مخصوصا تو رده مديريت و صدها چيز ديگه که مطمئن هستم خودت بهتر می دونی، به روز زن هم شايد احتياج باشه. همونقدر که به يه روزی برای مبارزه با آلودگی هوا احتياج هست، يا يه روز برای حمايت از حقوق زندانيان سياسی يا مبارزه با فقر و غيره که همه آدم ها رو در بر می گيره. اينا همش کارهای سمبليکه برای اينکه توجه همه به نابرابری ها بيشتر جلب شه. شايد هنوز خيلی مونده باشه تا وقتی که فقط روز انسان داشته باشيم متاسفانه!

Anonymous said...

پری : شهرزاد قاب عکسات چند؟

حیران said...

کاش آن قدر انسان بودیم که روز انسان داشته باشیم ...خلاص!

رسول said...

من هم کاملا با این موافقم که این نوع روزها هیچ کارکرد مثبتی ندارند.

Raminٔ said...

salaam shahrzad:)

be omid aan rooz!