January 11, 2007

سکوت

آمار عجیب و غریبی است. حدود 4000 نفر در اثر آلودگی هوا می میرند. آن هم در یک ماه.
چه مرگ خاموشی!
مرگی که در کمین تمامی ساکنان این ابر شهر دودآلود است!
هنوز نمی دوانم چرا از این شهر دست نمی کشم. دست نمی کشیم!
هنوز نمی دانم به کدامین گناه در این شهر زاد و ولد می شود و زنان از به دنیا آوردن موجود بدبخت دیگری خوش حال اند!!
هنوز نمی دانم تا کی هر روز پتک دیگری بر سرمان فرود می آید و ما هم چنان خاموش می میریم یا زندگی می کنیم!
ایییی

No comments: