January 29, 2007

غول ها هر چقدر هم که بزرگ شوند باز بچه ای بیش نیستند

دخترک گل را گرفت.
آرزویی نداشت.
دخترک فقط می خواست دُخزاد باشد.
پس هنوز یک آرزو دارد.
دخترک آرزو کرد
.

2 comments:

پیام said...

یه بچه غول..پ

Anonymous said...

dokhzad dige chie?