February 15, 2007

پروژهء شب عید

از دوستانی که قول داده بودن مبلغی رو جهت این پروژه(خرید عیدی برای بچه های خیابونی) واریز کنن و هنوز این کارو نکردن خواهش می کنم تا یک شنبه آخر وقت (29 بهمن- 18 فوریه) یا مبلغ رو واریز کنن یا انصراف شون رو اعلام کنن.
دوشنبه می خواییم بریم خرید و باید تا اون موفع کل پول دستمون باشه.
باز هم ممنون از دوستانی که توی این پروژه کمکمون کردن یا می کنن.

No comments: