February 26, 2007

کودک زمین من

کودک زمین من نام مجموعه ای از کودکان مهربان این جاست که تصمیم دارند برای سال نوی کودکان کار و موسسه ناشنوایان و چند جای دیگر عیدی مختصری بدهند شامل کارت تبریک دست ساز، کتاب و ...
برای آشنایی بیش تر با برنامه هایشان و کمک به آن ها به این آدرس تشریف ببرید.
ارادت

1 comment:

nahid said...

moteshakker be sheddat :D