February 28, 2007

خط ؟

خبر رادیو: خط فقر در تهران زیر 400 هزار تومان اعلام شد
سوال: درآمد 200هزار تومان و کم تر خیلی ها کجای این خط قرار می گیرد؟
مهرت منو کشته

2 comments:

ساسان م. ک. عاصی said...

گمان‌ام کمتر از 200 و پائین‌تر (مشخصا حتی نزدیک به صفر رو هم لحاظ کردم!)، بالای خط فقر قرار می‌گیرن، ازون لحاظ...ء
به‌هرحال اصولا انگار این مهر ورزیده می‌شه برای کشتن. من که می‌ترسم تشعشعات‌اش خاکسترمون کنه.

از زندگی said...

آخ ! گفتین :)