October 8, 2006

دست هایتان را می بوسم که پینه بسته است

امروز روز جهانی کودک است. روزی که فکر می کنم بسیاری از کودکان دنیا نمی دانند چه روزی است. روزی که آن ها مثل همهء روزها باید برای لقمه ای نان، آن هم نه فقط برای خود که برای پر کردن جیب دلالانی که می شناسیم زحمت بکشند. پس تبریکی در کار نیست. روز که تمام کودکان دنیا بتوانند از شرایطی مشابه برخوردار شوند روز آن ها خواهد بود.
پ.ن: خبری دراین رابطه با تشکر از پیام

1 comment:

Saayeh said...

اون پست قبلي نوشته اين وبلاگ بود : http://www.snapshot.persianblog.com/?date=13850711#5646101