October 20, 2006

تالار کشور

خیابان پیروزه از گمنام شروع می شود و به میدان سلماس یا همان فرح بخش ختم می شود. ساعت 11 شب پر است از دست فروشانی که بساط پهن کرده اند و از بلال تا مانتو و کیف و کفش می فروشند. این برنامه های بی مزه شهریاری و یحیوی با آن شوخی های بی مزهء اروتیک چیز نداشته باشد لااقل برای مردم که نان دارد!

1 comment:

Siavash said...

اتفاقا امروز داشتم به همین برنامه ها و خیلی چیزهای مربوط بهشون فکر میکردم... شاید بعدا درباره شون نوشتم.
راستی، اینجا رو لینک کردم