October 12, 2006

گم شده

تمام شهر را گشتم به دنبال صدای تو
بین خالی است در قلبم جای پای تو
..
هنوز پیدایش نکرده ام
نه او را نه این آهنگ را

3 comments:

پیام said...

این پستت منو یاد یه شعر از رسول یونان انداخت...پ


هیچ کس باور نمی‌کند
که من
به خاطر صدایی که
دوباره بشنوم
در کوچه های شبانه
تلف شدم
مردم

تو صدای دل‌انگیز پیانویی بودی
که در یک شب مهتابی
از کلبه‌ای مجهول به گوش می‌رسید

هیچ کس باور نمی‌کند
که من
به خاطر…


رسول یونان، روز بخیر محبوب من، تهران،1381

پیام said...

این پستت منو یاد یه شعر از رسول یونان انداخت...پ


هیچ کس باور نمی‌کند
که من
به خاطر صدایی که
دوباره بشنوم
در کوچه های شبانه
تلف شدم
مردم

تو صدای دل‌انگیز پیانویی بودی
که در یک شب مهتابی
از کلبه‌ای مجهول به گوش می‌رسید

هیچ کس باور نمی‌کند
که من
به خاطر…


رسول یونان، روز بخیر محبوب من، تهران،1381

یاسی said...

اگر مومن اگر کافربدنبال تو می گردم
چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو
صدایم از تو خواهد بوداگر برگردی ای موعود
پر از داغ شقایق ها آوازم برای تو...