June 21, 2007

پروژه 4

امروز پنج شنبه روزنامه جام جم خبری مشابه مورد پروژه 3 زده که من الان می خوام برم ته و توش رو در بیارم. اگه کسی خبرو خونده و بعد از مشاهده من خواست کمک کنه. خبر بده.
(خبر در مورد خونواده ای یه که صابخونه بیرونشون کرده و الان زیر پل حافظ هستن(
شرمنده که این پروژه انقدر زود بود و فرصت نفس کشیدن بهتون نداد.
در ضمن آماده باشین که پروژه اساسی می خوام تعریف کنم و هر کسی اگه لینک قدری داره کمک کنه.

No comments: