June 6, 2007

دروغ

روبه روی پنجره می نشینی
پرده را که کنار بزنی
چیزی جز دیوار چشمانت را نوازش نمی کند
نور نیست
روز نیست
هر چه هست سیاهی است و سیاهی
خورشید هم دروغ گوی بزرگی از آب درآمد
این همه را باور نکن
پرده را که کنار بزنی
هیچ منتظر است

6 comments:

ياسمن said...

چرا اين حس تلخ؟

ماکان said...

روز نیست، نور نیست....شب همیشه دلگیره......بعد از شب روز میاد...صبر داشته باش

Anonymous said...

.روبروی آینه بشین
پرده کدر جلوی چشماتو کنار بزن
یه کم بیشتر
چراچیزی رو که ما می بینیم تو نمی بینی
بیشتر دقت کن
چیزی که از ته اون چشمادیده میشه
واسه روشن کردن یه دنیا بسه
پس چرا تو نمی بینی
یه کم بیشتر دقت کن

ميترا said...

منتظر باشد هيچ باشد
هيچ هم هست وقتي تو ميبيني كه در پس
پرده در انتظار است
ما دلتنگ
ما منتظر
ما زنداني ديوارها و پرده هاي بافته از تارو پود ذهن
كي رها ؟
كي شاد؟
كي از بازي سايه و نور سرشار؟

پینوکیو said...

http://www.pinocchiocircle.blogfa.com/
منتظر دیدارتان هستیم
با احترام

آسمان كوچك said...

تصوير اين ديوار سفيد اكنون چه دلازارترين شد دلازارترين