June 13, 2007

تشکر

عدالت گستری تان چشم دنیا و آخرتمان را باز کرده استاد، تشکر می کنیم از این همه دست و دل بازی که ملک و مملکت را گرفته و همه از پیر و جوان، فقیر و غنی دعاگوی جانتان هستیم که مبادا گزندی از زمین و آسمان بر آن نرسد. فقط سوالی کوچک داریم و آن این که چه طور با حقوق ایکس تومان ، اجاره خانهء ایکس تومانی را بدهیم و تا آخر ماه خودمان و خانواده زنده بمانیم؟ البت نگرانی مان از این است که دعاگویی از دعاگوهایتان کم نشود. تا خدای نکرده رعدی ، برقی، چیزی از آسمان به یکباره بر فرق سر شما اصابت نکند.
( لازم هست بگویم که کرایه خانه در عرض یک سال دو برابر شده و تخم مرغ ناقابل به قرار هر عدد 100 تومان و کرایه تاکسی و.... )
خدایتان بیامرزاد

4 comments:

Anonymous said...

املایتان هم خراب است، و قس علی هذا.

Shahrzad said...

حالمان خراب است دیکته اش پیشکش .درستش می کنیم.

داستانک said...

باز هم خدا رو شکر زندها یم رفیق

تنت سالم باشه
چه میشه کرد

ياسمن said...

واقعا اين مسئله رو بهترين رياضي دانهاي دنيا هم عمرا بتونن حل كنن!