June 20, 2007

کپی رایت

این پست همه جا هست و احتمالا خیلی ها قضیه را می دانند ولی در مورد پست قاف بهتر نیست پول واریزی به حساب نامجو را بر اساس سی دی حساب کنیم و نه کاست؟
هر چند صلاح مملکت خویش خسروان دانند

6 comments:

ئه سرین said...

راستشو بخوای ما هم اصلا سی دی منظورمون بود از اول نه کاستP: ولی خب هرکی هرجور دوست داره دیگه! شاید اگه مجوز می گرفت یکی می رفت کاست می خرید نه سی دی!

شراره said...
This comment has been removed by the author.
شراره said...

شهرزاد جان, به نظر شما بانک سامان همه ی شهرها شعبه دارد؟

Shahrzad said...

شراره خانوم فکر کنم توی شهرهای بزرگ و معمولی داشته باشه. اگه توی ده شما نبود ما در خدمتیم
;)
بفرمایین چه قدر حواله کنیم

شراره said...

برای خودم نگفتم .اتفاقا تو ده ما هست ولی نمی دونستم جاهای دیگر هست یا نه

ق said...

سرکار خانم عالم فتحی این حقیز طبق روال کاری خودم به کاست اشاره کردم چون اصولا من تا کنون کاست های زیادی خریده ام و گوش کرده ام ولی در عمرم هنوز یک بار هم سی دی نخریده ام. چون اصولا در ماشین گوش می کنم و ماشین من سی دی ندارد.
به همین خاطر این را هم کاست در نظر گرفتم. به نظرم کار درستی است.