November 16, 2006

ای لعنت

ای لعنت به هر چی فیلتره.
دروغ که مالیات نداره. می گن به عدد انگشتای دست هم فیلتر نکردیم!

3 comments:

پیام said...

بستگی به دستش داره! پ

تیگلاط said...

بی شورا

Zohreh said...

dooroogh ke faaktor nadaare