May 1, 2007

وقاحت

صدا و سیما وقیح است در این شکی نیست. ترانهء خلیج فارس ابی را پخش می کنند و می نازنند به خلیج همیشه فارسشان اما بوی ریا، دغل ، دزدی، و هزار کثافت دیگر دیگر همه جا را برداشته.
ابی یا خوب است یا بد. به تعریف خودشان خاکستری نداریم همه فقط در خودی و غیر خودی معنی پیدا می کنند و ما آخر نمی فهمیم ابی خوب است یا بد.
خلیج فارس چی؟ کسی حرف خوبی می زد، گفتند ملت ما 7000 ساله است و او گفت این از خوبی این ملت نیست از پدر سوختگی این ملت است که این همه سال دوام آورده!

3 comments:

maryam said...

حرفهایت قبول ...ولی از خیر جمله آخرت نمیتوان گذشت !! ملت پدر سوخته ؟؟؟؟ چه شد که اینگونه شد ..جای دگر اینگونه نیست ؟ صدا و سیمایی ها ملت اند ؟ اکثر عوام الناس ژای همین رسانه اند و بس

Anonymous said...

سلام.
آیا واقعاً صدا و سیما ترانه ی ابی را پخش کرده است؟ همه اش را؟ خودتان شخصاً شنیدید؟

--پسره.

Mohammad said...

جدا صدا و سيما آهنگ ابی پخش کرده؟