May 16, 2007

انتظار

رفته بودی کمی هوا بخوری و برگردی.
سال هاست پشت پنجره نشسته ام و خبری نیست
دیگر زنگ این خانه را هیچ نامه رسانی به صدا در نمی آورد

5 comments:

شراره said...

:(

ماکان said...

بر می گرده

Anonymous said...

کسي بر نمي‌گرده

حامد said...

سلام بر ..... .انتظار به خودی خود سخت است.و سخت تر از آن وقتی است که آدم میداند هیچ وقت برنمیگردد ولی باز هم منتظرش است...شاد باش و دیر زی

میترا said...

می خوای دلمون را آب کنی ؟پینگ پینگ
پینگ پونگ
خاتون ما دل آب شده ی شما هستیم پینگ هم نکردی ،نکردی