July 1, 2002

فکر کن کنارِ يه ابر سفيد تپل که خُر و پف می کنه بخوابی چه قدر خوبه؟
بعع توی همون لحظه هايی که داری غرق می شی و هی کمک می خوای نگاه سبک ابر تپلت تو رو بيدار کنه.
راستی يادم نبود شماها که هيچ کدوم ابر تپل سفيد ندارين!

No comments: